Услови и правила

Добредојдовте на официјалната интернет страна на PBC.МК. Сопственик на интернет страната и администратор е Perfect Body Center. Посетителите на нашата интернет страница се должни да ги почитуваат условите наведени подолу, кои треба да ги прочитаат внимателно. Ве молиме да ги прочитате условите за користење на оваа интернет страница кога ќе ја посетите, зошто условите и правилата кои се утврдени подолу се однесуваат само за оваа веб страница на Perfect Body Center.

РЕЗЕРВАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
Оваа интернет страница може да содржи линкови до други веб страници ( веб страници кои не се во сопственост и / или се хостирани од Perfect Body Center ). По кликнување на линкот, интернет страницата може да се прикаже или на цел екран или како фрагмент од оваа интернет страница.
Корисникот на интернет страницата треба да одлучи сам за корисноста на услугите и / или производите опишани на оваа интернет страна. Perfect Body Center не сноси никаква одговорност за сопствениците или операторите на овие интернет страници, за производите или услугите кои ги нудат или содржината на нивните интернет страни, ниту, гарантира за условите или начинот на претставување (вклучувајќи и одговорност што произлегува од обвинение дека содржината на било која од другите интернет страни прикажани како линкови ги повредува правата на интелектуална сопственост).
Сите информации или совети презентирани на оваа интернет страница се од општа природа и не треба да се третираат како обврзувачки кога се земаат било какви одлуки. Perfect Body Center ги користи своите најдобри напори за да ги обезбеди сите потребни информации, а тоа се однесува и на времето на неговото објавување на интернет страната. Сепак, тоа не може да гарантира дека таквите информации се целосно прецизни. Perfect Body Center не е одговорен за било какво дејствие од страна на корисникот на интернет страната врз основа на информациите и советите добиени од интернет страната, или за било каква загуба или недостатоци кои произлегуваат од таквата акција. Сите материјали кои се на интернет страната pbc.mk се достапни само за информативни цели и не ги гарантираат саканите резултати од активностите преземени во согласност со него. Материјалите кои се вклучени не може да се сметаат како правен совет, понуда или препорака во било која работа. Perfect Body Center експлицитно не превзема никаква одговорност кон секое лице за последиците од дејството или пропустот, извршен во целост или делумно во согласност со содржината која е на Perfect Body Center интернет страниците.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
По детален опис на условите за користење можете да погледнете тука.

 ИНФОРМАЦИИ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ
Оваа интернет страна содржи текст, слики, видеа, ПДФ датотеки и други слики и звук заштитени со авторско право и / или други прописи од интелектуална сопственост. Сите авторски права, правата на трговски марки, индустриски дизајн, имиња, лого, и правата на компјутерски програми се во сопственост на Perfect Body Center.
Perfect Body Center не ги префрла тие права и не профаќа било каква лиценца која им одобрува право на крајните корисници да ги користат истите.
Корисникот може:

  • да влезе во било кој достапен дел од интернет страната
  • да печати една копија од било која или сите интернет страни само за лична употреба

Корисникот не смее:

  • да копира или симнување со цел да дистрибуира (копии се вклучени), објавува, измени или на било кој друг начин да ги користи достапните информации и материјали на интернет страната - освен за употреба дозволена во рамките на "корисникот може". Ова ограничување се однесува на целина и делови од содржината на интернет страната
  • да ги брише информациите за авторски права, трговски марки или белешки за правата од интелектуална сопственост кои се вклучени во основниот материјал од содржината на интернет страната

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДРЕДБИТЕ И УСЛОВИТЕ
Perfect Body Center
повремено или трајно може да ги измени претходно споменатите правила и услови за користење на интернет страната. Со зачленување на интернет страната, корисникот ги прифаќа сегашните услови што го врзува и затоа се препорачува да ги прочита кога ќе ја посети интернет страната повторно.

Промени во работењето на интернет страната
Perfect Body Center може да ја промени формата и содржината на интернет страната во секое време.
Perfect Body Center може да ја прекине оперативноста на интернет страната со цел на ажурирање на стручно - административни работи, содржината на интернет страната или било која друга причина.
Perfect Body Center го задржува правото да го блокира пристапот до интернет страната во секое време и без претходна најава.